Turneu concert

GASTRORERSTVO -a; Miercuri 1. Stați pe tur; activitatea oaspetelui (1 zn). 2. Neaprobat. Comportamentul invitatului (2 cifre).

Dicționar enciclopedic. 2009.