Iefer

(reziduu, exces) (2 Sam 17 :. 25) - tatăl Amassy de la Avigaeli, sora lui David, pentru că argumentele dyadeyu Ioab, Abișai și Asael, fiii Țeruiei. II. Ifer (măreție, superioritate) - sub această denumire în Sfânt. Scriptura menționează următoarele persoane: a) (Judecători 8 :. 20), fiul cel mare al Judecătorului lui Israel Ghedeon, care a primit ordine de la tatăl său să ucidă pe domnitorii Madianului, Zebah și Țalmuna, „ nu a scos sabia, căci el a fost frică, din moment ce era încă tânăr " . După moartea tatălui său, el și frații săi, cu excepția lui Iotam Jr., a fost ucis în Ofra din Abiezer Abimelec (Judecători 9: 5). b) (1 Cronici 4: 17) este unul dintre fiii lui Ezra; numele său se găsește în genealogia patras. Iuda. c) (1Ch 7 :. 38) tatăl asiriana Iefune, Pispa și Ara. g) (1Ch 2 :. 17) tatăl Amasa comandant Absalom și nepotul David. d) (1Ch 2 :. 32) Unul dintre fiii cucoana Iuda.

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.