Idiail

și Iediael (aL cunoaște pe Dumnezeu) - numele următoarelor persoane: a) (Geneza 46: 21), fiul lui Beniamin, probabil, la fel ca și cea a Așbel <. strămoș multe case în genunchi Benjamin, care a avut loc în timpul domniei lui David, 17, 200 de soldați înarmați (1CH 7: 6. 11). b) (1 Ch 11: 45), fiul lui Shimri, unul dintre căpeteniile ostașilor lui David. Aparent, el sa mutat mai întâi la David în Ziklag și a aparținut tribului lui Manase (1Cron 12,20). c) (1 Cronici 26: 1, 2), fiul lui Meshelemia, unul dintre slujitorii templului, în zilele lui David. Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.