Ibis

(Leviticul 11: 17, Deuteronom 14: .. 16) - cunoscut de păsări de trecere prin vad de rocă sau care trăiesc pe malurile râului. Legea lui Moise interzice folosirea sa ca hrană, recunoscând-o ca fiind necurată. Egiptenii antici văzut în râu său, Nil, și purtător de zizhditelya toată viața și din această cauză idolatrizat judecători. Prin urmare, punctul de vedere și Ibis, a apărut în Egipt, cu râuri varsate ca un vestitor sigur de venirea abundenței bucurat de un deosebit respect și onoare și a fost considerată de ei pentru divinitate. Această pasăre a fost închinată, a imbrăcat cadavre și a pus piramidele deasupra ei.

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.