Ipocrizia

(Uh vII, 5-1.) - un păcat împotriva a doua poruncă, care constă în faptul că afacerile externe ale pietate, cum ar fi post și observarea strictă a ritualurilor folosi pentru a dobândi respectul oamenilor, nu gândesc la corectarea interioară a lui inima. Ipocrizia a fost în mod special mustrată de Domnul, după cum se poate vedea din 999 Eug. de la Matei ( capitolul 23). Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.