Husiy

(agil, rapid) a) (2 Sam 15: 32, 37, 16 - 18. , 1 Cronici 27: 33) - un Arhitect, un prieten al lui David. În timpul dereglarea lui Absalom perfidie sa declarat el însuși regele lui Israel, David a fost nevoit să-și caute slujitorii săi, și un refugiu de persecutarea fiului său, Absalom, care nu se aștepta mila. În acel moment, când majoritatea israeliților erau pe partea lui Absalom, David a venit la ideea de a profita de serviciul prietenului său de încredere, Khusiy. David ia instruit să meargă la tabăra lui Absalom, așa cum ar fi fost în serviciul lui și tot ce a auzit de la casa împăratului, trebuie să retell Țadoc și Abiatar, preoții, și mâna fiilor săi va livra vestea lui David. Husiy îndeplinise în mod strălucit misiunea lui David și, astfel, la salvat personal și pe asociații săi din mâinile trădătorului. vezi << Absalom. b) (Ieremia 36 :. 14) din strămoșii Iehudi, care a fost trimis Ioiachim, împăratul lui Iuda, ca să aducă prinți Baruh citit-o în adunarea profeției lui Ieremia parcurgere. c) (Sof 1: 1) tată pr. Zephaniah.

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.