Hussarsaph

(Judecători 3: 8. 10) - regele Mesopotamiei în mâinile cărora Dumnezeu a dat israeliților pentru serviciul Baalilor și Astarteelor ​​ >. Timp de opt ani, israeliții au suferit sub asuprirea jugului lui Husarsap. După pocăință și rugăciune, Domnul ia salvat din acest jug, prin Otniel, fiul lui Kenaz. Otniel judecat pe Israel și a ieșit la război împotriva lui Cușan-Rișeataim și l-au învins și astfel eliberat de propriul popor, „ , iar țara a avut odihnă patruzeci de ani“ ( v. 11). Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.