Umilință

(Prov 15 :. 33). Umilința este o virtute opusă mândriei și una dintre cele mai importante virtuți din viața creștină. Acesta constă în faptul că oamenii nu cred că este extrem de tine, hrănitoare credința spirituală care nu are nimic de propriul său în inima lui, și are doar ceea ce dă Dumnezeu, și că nu este nimic bun nu se poate face fără ajutorul și harul lui Dumnezeu; impunându-se astfel să nu fie nimic, și în toate se recurge la mila lui Dumnezeu. În Sfânt. Scriptura menționată mai sus în virtutea în special prescrise și a poruncit tuturor urmașilor lui Hristos „ Tot același subiect unul la altul, și să fie îmbrăcați cu smerenie:.. a spus St. un Peter pentru că Dumnezeu se opune celor mândri, dar dă har celor smeriți-vă și atât de umil sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca să vă înalțe în timp util „(1 Petru 5: 5. 6) .. În acest fel ca în toate celelalte privințe, viața pământească a Mântuitorului Divin reprezintă pentru noi un exemplu perfect și modelul „ El Sa smerit și Sa făcut ascultător până la moarte, chiar moartea pe cruce“ (Filipeni 2: 8). , vorbește despre El ap. Paul. Sfânt. Scriptura abundă promisiuni de har și mila lui Dumnezeu celor smeriți, și amenințările cu diferite sancțiuni pentru oameni mândri.

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch.Nikifor. 1891.