Horma

(paternoster) (Numeri 14 :. 45, Num 21 :. 3, Deuteronom 1 :. 44, Nav 12 :. 14, Nav 15 .: 30, Curtea de 1: 17, 1 Sam 30: 30, 1 Cronici 4: ... 30) - din orașele Canaanului, în sudul Palestinei, la granița Edomului. La granița Țării Promise lui Israel, nu doar să se indigneze în pustie împotriva lui Moise și Aaron, din nou, contrar interdicției lui Moise, a îndrăznit, lăsând chivotul legii lui Moise, ia muntele Amoriților. Dar, așa cum le-a profețit Moise, ei au fost învinși de amaleciți și canaaniți și au fost duși la Horma (Numeri 14: 40,45). După victoria regelui Canaanului, Arad, peste Israel „ Domnul a auzit glasul lui Israel și a dat pe canaaniți și pe ei și cetățile lor nimicit cu desăvârșire, și a pus numele acelui loc, Horma“ (vraja) (Num 21: 1, 3). Horma și Arad sunt furnizate împreună și, probabil, au fost vecini. vezi << Arad.

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.