Galateni, Epistola apostolilor. Paul

Galatam, Epistola apostolilor. P'avla - Cartea a 16-a din Noul Testament ( vezi Biblia), scrisoarea ap. Pavel către credincioșii din Galatia, scris de el despre 57 g. din Efes (sau Macedonia sau Corintul) cu puțin înainte de a scrie Epistola către romani. În el, ap. Pavel îi expune pe cei care au primit vestea bună a mântuirii prin credință, dar apoi s-au întors sub jugul legii. Este cea mai puternică epistolă a Apostolului Neamurilor, care era bolnav pentru puritatea și exhaustivitatea tratării secțiilor sale.

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.