MĂRII BALTICE

STRATIILE BALTICE - vezi strâmtorile daneze.

Mare dicționar encyclopedic. 2000.