1Par. 11: 2

Și ieri, și ziua, chiar când Saul era rege, te-au condus afară și a adus în Israel, și Domnul, Dumnezeul tău, a zis tu, „Vei paște pe poporul Meu Israel, și vei fi conducător peste poporul meu Israel “. 1 Sam. 16: 13 1 Împărați. 18: 6 Ps. 77: 71

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.