1Par. 10: 4

Și Saul a zis lui scutierul, Scoate-ți sabia, și străpunge-mă cu ea, ca nu cumva să vină acești netăiați împrejur și să abuzeze de mine. Dar el nu îndrăznea, pentru că era foarte înspăimântat. Apoi Saul și-a luat sabia și a căzut pe ea. Curtea. 9: 54 1 Împărați. 31: 4

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.